Genital Estetik

 

 

Himenoplasti

 
Himenoplasti

Deforme olmuş himenin tedavi edilmesidir. Bu sedasyon destekli lokal anestezi altında kolayca uygulanabilen bir süreçtir. Cinsel münasebetle ya da kaza ile yırtılan himen himenoplasti ile tedavi edilir. Himen tedavisi genellikle kültürel ya da dinsel sebeplerden ötürü yapılır.

Himenoplasti Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

En yaygın riskler kanama, enfeksiyon ve skarlaşmadır ancak bunlar sık rastlanan şeyler değildir. Operasyon boyunca kanama kontrol edilir ve enfeksiyon operasyon sonrasında kullanılan antibiyotiklerle engellenir. Uyguladığımız tekniklerle skarlaşma çok nadirdir.

Himenoplasti için Ne Tür Anestezi Kullanılır?

Genel sedasyon altında uygulanır. Hasta ameliyat boyunca uyutulur ve ameliyat bittikten dakikalar sonra uyandırılır. Bunun hastanın genellikle uyanık olduğu diğer işlemlerden farklı olduğunu belirtmek gerek. Bu tür anestezi ile hastanın daha rahat olduğunu düşünmekteyiz.

Himenoplasit yaklaşık 1-2 saat sürer.

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıl İşler?

İlk birkaç gün ameliyat edilmiş alandan rahatsızlık duyulacaktır, bu zamanla azalacaktır. Hastalar eve ağrı kesici ve antibiyorik reçeteleriyle gönderilirler. Tam iyileşme yaklaşık 6 hafta alır. Kullanılan sutürlar çözünebildiinden alınmasına gerek yoktur. Birçok hasta 2-5 gün sonra işine dönebilir. Hasta ameliyattan yaklaşık 6 hafta sonra cinsel ilişkiye girebilir.

Tedavi Planı

Türkiye’de kalanlar: 5 gün
Hastanede kalanlar: 1 gün
Ameliyat türü: genel anestezi
Refakatçı: gerek yok, hasta kendine bakabilir.
Ameliyat süresi: 2-4 saat


Hymenoplasty

It consists of the repair of the deformed hymen. This is a repair operation easily performed under sedation supported local anesthesia.

The hymenoplasty surgery repairs a torn hymen due to intercourse or accidental tears. Hymen repair surgery is usually done for cultural or religious reasons.

What are the risks associated with Hymenoplasty surgery?

The most common risks of surgery may include bleeding, infection, and scarring, however these are very unusual. Bleeding is controlled at the time of surgery and antibiotics are given postoperatively to prevent infection. With our surgical techniques scarring is very rare.

What type of anesthesia is used for Hymenoplasty surgery?

We perform Hymenoplastysurgery under general sedation. You will be asleep during the procedure and will awaken within minutes after the surgery is completed. Please note that this is different at other facilities where the patient is often awake during the surgical procedure. We feel that our patients are more comfortable using this form of anesthesia.

The average length of Hymenoplasty procedure is between 1 and 2 hours.

What is the postoperative period like?

You will have discomfort at the surgical site for the first few days, which will then decrease. Patients are sent home with prescriptions for pain medications and antibiotics. Full healing takes approximately six weeks. All sutures used are absorbable and therefore do not need to be removed. Most patients return to work within two to five days. The patient can resume sexual activity after approximately six weeks after the surgery.


Treatment Plan

Stay in Turkey 5 Days
Stay in Hospital 1 Days
Operation Type General anesthesia
Companion Not needed. Patient can take care of himself.
Surgery Time 2 - 4 Hours


 
 
 
 
 
 
 

Klitoral Hood Küçültme Ameliyatı

 
Klitoral Hood Ameliyatı Nedir?

Klitoral Hood Küçültme ameliyatla birlikte klitorisi kapsayan ya da çevreleyen doku fazlalığını almayı içerir. Klitoral hood yada prepuce (sünnet derisi) klitorisi saran ya da çevreleyen, aşırı hassas ve ereksiyon dokusunu tahrik eden kadın dokusudur. Klitoral hoodun genişlemesi cinsel ilişki süresince sekten alınan zevki negatif yönde etkiler. Buna ek olarak, genişlemiş klitoral hoodu olan kadınların aşırı derecede kozmetik görünüme yönelmeleri olağandır

Klitoral Hood Neden Küçültülür?

Klitoral hood küçültme prosedürü basit, ayakta uygulanan ve ameliyatla birlikte kesilen/delinen hoodtan yeterli oranda doku alımı sonucu klitorisin kolayca uyarılmasını sağlamayı içeren bir prosedürdür. Bu işlem derin sedasyon altında gerçekleştirilir.

Ne tür Anestezi Kullanılır?

Hood küçültme genel sedasyon altında uygulanır. Hasta ameliyat boyunca uyur ve ameliyat bittikten dakikalar sonra uyandırılır. Bunun diğer durumlardan, hastaların çoğunlukla uyanık olduğu durumlardan farklı olduğunu belirtmek gerekir. Bu tür aneztezinin hasta açısından daha komforlu olduğunu düşünmekteyiz.

Ameliyatın ortalama süresi 1-2 saat arasındadır.

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıl İşler?

İlk birkaç gün ameliyat edilen yerde rahatsızlık duyacaksınız, bu daha sonra azalacaktır. Hastalar eve antibiyotik ve ağrı kesici reçeteleriyle beraber eve göndeirilir. Tam iyileşme yaklaşık 6 hafta alır. Kullanılan suturların tamamı çözünebilirdir bu nedenle alınmalarına gerek yoktur. Birçok hasta 2-5 gün sonra işe dönebilir. Ameliyattan yaklaşık 6 hafta sonra hasta ilişkiye girebilir.

Tedavi Planı

Türkiye’de kalan hastalar: 5 gün
Hastanede kalan hastalar: 1 gün ya da kalmayabilirler
Operasyon Türü : Genel Anestezi
Refakatçı : Gerek yok. Hasta kendine bakabilir.
Ameliyat Süresi : 2-4 Saat
Clitoral Hood Reduction Surgery

What is a clitoral hood reduction?

Clitoral Hood Reduction involves surgically reducing the excess tissue surrounding or covering the clitoris. The clitoral hood or prepuce is the tissue that covers and surrounds the clitoris, the highly sensitive and arousing erectile tissue of the female. Enlargement of the clitoral hood can negatively impact sexual pleasure during sexual intercourse. In addition, women with an enlarged clitoral hood may also desire an improved cosmetic appearance.

Why a clitoral hood reduction?

The solitary function of the clitoris is to induce sexual pleasure. As the female equivalent to a man’s penis, the clitoris is covered by a hood. Occasionally this hood or tissue covering can be large, redundant and cause inability to achieve stimulation to the clitoris. The redundant tissue can also be uncomfortable while wearing a bathing suit or tight fitting clothing.

What should I expect from this procedure?

The procedure to reduce the clitoral hood is a simple, outpatient procedure where the hood is surgically incised and an adequate amount of tissue removed to allow for the clitoris to be stimulated easily. This surgery is done with deep sedation.

What type of anesthesia is used for clitoral hood reduction surgery?

We perform clitoral hood reduction surgery under general sedation. You will be asleep during the procedure and will awaken within minutes after the surgery is completed. Please note that this is different at other facilities where the patient is often awake during the surgical procedure. We feel that our patients are more comfortable using this form of anesthesia.
The average length of clitoral hood reduction procedure is between 1 and 2 hours.

What is the postoperative period like?

You will have discomfort at the surgical site for the first few days, which will then decrease. Patients are sent home with prescriptions for pain medications and antibiotics. Full healing takes approximately six weeks. All sutures used are absorbable and therefore do not need to be removed. Most patients return to work within two to five days. The patient can resume sexual activity after approximately six weeks after the surgery.

Treatment Plan
Stay in Turkey 5 Days
Stay in Hospital 1 Day or None
Operation Type General anesthesia
Companion Not needed. Patient can take care of himself.
Surgery Time 2 - 4 Hours


 
 
 
 
 
 
 
 

Labioplasti

 
Labioplasti

Sarkan iç dudak, deri altı dokusunu kaybeden ve kişide sosyal ve cinsel sorunlara neden olan dış dudağı düzleştirir. Labioplasti ile iç dudaktaki sarkıklık ve asimetrilik azaltılarak doğal ve estetik bir görüntü elde edilir. Dış dudaktaki doku kaybı yağ grefti ile değiştirilir ve daha genç görünen bir genital bölge oluşturulur. Labio küçültülmesi olarak ta bilinen labioplasti genital bölge için bir estetik operasyonudur. Hastalar labiaları çok uzun ya da sarkık olduğunda bu ameliyatı isterler. Bazı hastalar dar iç çamaşırı giydiklerinde bundan şikayet ederler.

Labioplasti Kimlere Uygulanır?

Çoğu hasta labia uzunluğunu azaltmak için labioplasti uygular. Eğer uzun ve sarkık vajinal dudak ya da cinsel organ probleminiz varsa labia küçültme işlemi uygulayabilirsiniz. Bazı kadınlarda bu problem doğuştan vardır ancak bazısında doğum sonrası ya da yaşlanma ile oluşur. Vaginal dudakları (mons) yağlı (kilolu) olanlar liposakşın uygulayabilirler.

Prosedürden Sonra Her Şey Normal Görüntü Verip, Normal Hissettirecek Mi?

Evet. Skarlar çok iyi ve doğal deri altına saklanmış durumdadır. Onları yakından fark etmek bile çok zordur. Alanda deri fazlalığı olmadığından his duygusu gelişir.

Labioplasti İyileşmesi Nasıldır?

Labioplastiden sonra biraz rahatsızlık ve şişme olacaktır. Şişmenin %80 ni ilk hafta sonunda inecektir. Kaln kısmıda 6 haftaya kadar geçer. Operasyon sonrası uyulması gerekenler aşağıdaki gibidir;
  • 1 hafta çalışılmayacak
  • İngiliz tuzu (epsom salt) 1 hafta boyunca günlük olarak kullanılır (ıslatma)
  • 4 hafta bıyunca cinsel ilişkiye girilmez
  • 4 hafta sonra normal aktivitelere dönülür
İlk 3-4 gün boyunca şişme görülecektir, ve 2-3 hafta içerisinde yavaş yavaş geçecektir. Birçok hasta cinsel münasebete 2-3 hafta içinde dönebilir.
Tedavi Planı
Türkiye’de kalanlar: 3 gün
Hastanede kalanlar: 1 gün
Operasyon türü: genel anestezi
Refakatçı: gerek yok, hasta kendine bakabilir
Ameliyat süresi: 2-4 saatLabioplasty

The saggy structured inner lips, flat outer lips which have lost their subcutaneous tissues could cause social and sexual problems or the person. The saggy or asymmetric appearance at the inner lips is reduced and an aesthetic and natural appearance is obtained with labioplasty operation. The tissue lost by the outer lips is replaced with fat-graft and a younger looking genital region is obtained.
A Labiaplasty, also known as labia reduction, is an aesthetic surgery for the genitalia, which involves reduction of the labia. Patients request the surgery because their labia either hangs, or appears to be too long. Some patients complain of discomfort when wearing tight undergarments.

Who is a candidate for the Labiaplasty procedure?

Most patients have the labiaplasty to reduce the length of the labia. If you have long or hanging vaginal lips or genetalia, you can benefit from a labia reduction. Some women have always been this way, whereas others develop the problem after childbirth or as they get older. Those with full fatty mons (vaginal lips) can safely undergo liposuction of that area.

Will everything look and feel normal after my procedure?
Yes. The scars are very fine and hidden within natural skin creases. It is very difficult to spot them even up close. Sensation is improved since there are no flaps of extra skin in the way.

What is the Labiaplasty recovery like?
After Labiaplasty surgery there will be some discomfort and swelling. You can expect 80% of the swelling to subside by the end of the first week. The remaining swelling should be gone by 6 weeks. The post operative instructions after surgery include the following:
• one week off of work
• epson salt soaks daily for one week
• no sexual intercourse for 4 weeks
• return to normal activities at 4 weeks
You will have swelling in the first 3-4 days, and it will gradually disappear over the next couple of weeks. Most patients can resume sexual relations in 2-3 weeks.

Treatment Plan
Stay in Turkey 3 Days
Stay in Hospital 1 Day
Operation Type General anesthesia
Companion Not needed. Patient can take care of himself.
Surgery Time 2 - 4 Hours

 
 
 
 
 
 
 

Vajina Yenileme Ameliyatı

 
Vajina Yenileme Ameliyatı Nedir?

Bu labiaplasti ve vajinoplastinin birleştirilmiş hali olan bir ameliyattır. Vajina yenileme ameliyatı vajinanın görüntüsünü ya da fonksiyonu tedavi etme ya da geliştime amacıyla uygulanır. Bu 2 farklı ameliyat ofisimizde aynı anda uygulanabilir ve gerilmiş vagina ile düeltilmiş labia elde edilir.

Vajina Yenileme Ameliyatına Kimler Adaydır?

Birçok hasta labia uzunluğunu kısaltmak için labioplastiye başvurur. Eğer uzun ve sarkan vajina dudaklarına sahipseniz labia küçültme operasyonu ile bu problemin üstesinden gelebilirsiniz. Bazı kadınlarda bu problem genetikken, bazısında yaşlılakla ya da doğum sonrasında gelişir. Yağlı monslardan (vajina dudakları) liposakşın ile kolayca kurtulunabilinir. Birçok kadın his kaybı nedeniyle vajinoplasti uygulatır. Cinsel ilişki boyunca azalan sürtünmenin seks tatminini azatlığını belirtirler. Vajinoplasti cinsel ilişki sırasında sürtünmeyi artırarcaktır. Ameliyat sonrası vajina eski gergin haline döner. Siz ve partneriniz farkı kolaylıkla hissedeceksiniz.

Ameliyat Sonrası Her Şey Normal Görünüp, Hissettirecek Mi?

Evet. Skarlar çok iyidir ve doğal deri içinde saklanmıştır. Onları yakından bile fark etmek çok zordur. Ekstra deri olmadığından his alma duygusu geliştirilmiş olur.

İyileşme Süreci Nasıldır?

Ameliyat sonrası biraz rahatsızlık ve şişme görülecektir. İlk hafta sonu itibariyle şişmenin %80ni geçecektir. Kalan şişlikler ise 6 hafta içinde geçmelidir. Ameliyat sonrası yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:
  • Bir hafta çalışılmayacak
  • Bir hafta boyunca İngiliz tuzu kullanılacak
  • Dört hafta boyunca cinsel ilişkiye girilmeyecek
  • Dört hafta içinde normal aktivitelere dönülecek

İlk 3-4 gün şişme görülecektir ve takip eden haftalarda yavaşca inecektir. Birçok hasta 2-3 hafta içinde cinsel ilişkiye girebilmektedir.

Tedavi Planı

Türkiye’da kalanlar: 3 gün
Hastanede kalanlar: 1 gün
Operasyon Türü: Genel anestezi
Refakatçı: Gerek yok, hasta kendine bakabilir
Ameliyat Süresi: 2-4 saat

Vaginal Rejuvenation Surgery

What is Vaginal Rejuvenation Surgery?

This is a combined cosmetic vaginal surgery of both labiaplastyand vaginoplasty. A vaginal rejuvenation is performed surgically to restore or improve the vagina’s cosmetic appearance or function. These two distinct surgeries can be performed at the same time at our office yielding cosmetically enhanced labia and a tightened vagina during one surgical visit.

Who is a candidate for the Vaginal Rejuvenation Surgery?

Most patients have the labiaplasty to reduce the length of the labia. If you have long or hanging vaginal lips or genetalia, you can benefit from a labia reduction. Some women have always been this way, whereas others develop the problem after childbirth or as they get older. Those with full fatty mons (vaginal lips) can safely undergo liposuction of that area.Most women who desire a vaginoplasty complain of feeling “loose”. They note decrease friction during intercourse resulting in lower levels of sexual satisfaction and more difficulty in climaxing. Vaginoplasty will increase friction during intercourse. After surgery, the vaginal tightness is similar to the pre-baby days. You will easily feel the difference and so will your partner.

Will everything look and feel normal after my procedure?

Yes. The scars are very fine and hidden within natural skin creases. It is very difficult to spot them even up close. Sensation is improved since there are no flaps of extra skin in the way.

What is the Vaginal Rejuvenation Surgery recovery like?

After Vaginal Rejuvenation Surgery surgery there will be some discomfort and swelling. You can expect 80% of the swelling to subside by the end of the first week. The remaining swelling should be gone by 6 weeks. The post operative instructions after surgery include the following:
• one week off of work
• epson salt soaks daily for one week
• no sexual intercourse for 4 weeks
• return to normal activities at 4 weeks
You will have swelling in the first 3-4 days, and it will gradually disappear over the next couple of weeks. Most patients can resume sexual relations in 2-3 weeks.

Treatment Plan
Stay in Turkey 3 Days
Stay in Hospital 1 Day
Operation Type General anesthesia
Companion Not needed. Patient can take care of himself.
Surgery Time 2 - 4 Hours
 
 
 
 
 
 
 

Vajinoplasti

 
Vajinoplasti Nedir?

Vajinoplasti vajinayı geren bir cerrahi prosedürdür. Bu vaginal deri fazlalığının alınıp onu saran yumuşak dokuları ve kasları germekle olur. Doğum süresinde vajina ve onu saran dokular gerilir. Doğum sonrası vajina normal haline döner. Genel olarak ne kadar çok doğum yapılırsa o kadar kötü bir vajinal durumla karşılaşılır. Birçok kadın cinsel ilişki sırasında azalan his ve seks tatmininden şikayet eder. Bu genellikle sürtünme yetersizliğinden oluşur. Partnerler bir şey söylemese bile bir değişim fark ederler genellikle. Kegel ekzersizleri her zaman tavsiye edilir ama naziren başarılı bir sonuç verir. Vajinoplasti ile vajina ve onu çevreleyen dokularla, doğum öncesindeki gibi gergin bir vajina elde edilir.
Bazı hastalar ise hiç çocuk sahibi olmadıkları halde kayıp hissederler. Fiziksel parametrelerde beklenenden daha büyük bir vajinaya sahip olurlar genelde. Vajinoplasti bu kadınlara da yardımcı olmak için kullanılır.

Neden Ameliyatı İstemeliyim?

En yaygın risk kanama, enfeksiyon ve skarlaşmadır ancak bunlar çok nadiren karşılaşılan problemlerdir. Ameliyat süresince ameliyat kontrol edilir ve ameliyat sonrası süreçte enfeksiyonu önlemek için antibiyotikler kullanılır. Kullandığımız cerrahi tekniklerle skarlaşma çok nadir görülür.

Vajinoplasti İçin Ne Tür Anestezi Kullanılır?

Genel sedasyon altında uygulanır vajinoplasti. Ameliyat boyunca uyku halinde olacaksınız ve ameliyattan birkaç dakika sonra uyandırılacaksınız. Bunun hastanın genellikle uyanık olduğu diğer cerrahi işlemlerden farklı olduğunu belirtmek gerek. Hastanın bu şekilde daha rahat olduğunu düşünürüz.

Ameliyat süresi yaklaşık 1-2 saattir.

Ameliyat sonrası Süreç Nasıldır?

Ameliyat edilen bölgede ilk günlerde ağrı olur, bu daha sonra azalır. Hastalar eve antibiyotik ve ağrı kesici receteleriyle eve gönderilirler. Tam iyileşme yaklaşık 6 hafta sürer. Bütün süturlar çözünebilirdir bu nedenle alınmasına gerek yoktur. Birçok hasta 2-5 gün içinde işe dönebilirler. Hasta ameliyattan yaklaşık 6 hafta sonra cinsel ilişkiye girebilir.

Tedavi Planı

Türkiye’de kalanlar: 5 gün
Hastanede kalanlar: 1 gün ya da kalmayabilirler
Operasyon Türü: genel anestezi
Refakatçı: gerek yok, hasta kendine bakabilir.
Ameliyat süresi: 2-4 saat

Vaginoplasty

What Isvaginoplasty?

A vaginoplasty is a surgical procedure that tightens the vagina. This is done by removing excess vaginal lining and tightening the surrounding soft tissues and muscles.
During delivery of a baby the vagina and surrounding tissues and muscles become stretched. After delivery the vagina may return to a more “normal” size, but it often fails to return to its’ pre pregnancy diameter. Generally, the more vaginal deliveries, the worse the condition gets. Many women will complain of decreased sensation and sexual satisfaction during intercourse. Commonly this is due to a lack of friction. Often their partner may notice a change although he may say nothing. Kegel exercises are often recommended but rarely succeed in restoring vaginal tightness.

Vaginoplasty surgery will tighten the vagina and surrounding tissues yielding a vaginal tightness similar to before the patient had children.

We have also had numerous patients who feel loose although they have never had children. On physical exam they indeed had a vaginal diameter that was greater than expected. Vaginoplasty surgery can help these women as well.

Why would I want vaginoplasty surgery?

Most women who desire a vaginoplasty complain of feeling “loose”. They note decrease friction during intercourse resulting in lower levels of sexual satisfaction and more difficulty in climaxing. Vaginoplasty will increase friction during intercourse. After surgery, the vaginal tightness is similar to the pre-baby days. You will easily feel the difference and so will your partner.

What are the risks associated with vaginoplasty surgery?

The most common risks of surgery may include bleeding, infection, and scarring, however these are very unusual. Bleeding is controlled at the time of surgery and antibiotics are given postoperatively to prevent infection. With our surgical techniques scarring is very rare.

What type of anesthesia is used for vaginoplasty surgery?

We perform vaginoplasty surgery under general sedation. You will be asleep during the procedure and will awaken within minutes after the surgery is completed. Please note that this is different at other facilities where the patient is often awake during the surgical procedure. We feel that our patients are more comfortable using this form of anesthesia.
The average length of vaginoplasty procedure is between 1 and 2 hours.

What is the postoperative period like?

You will have discomfort at the surgical site for the first few days, which will then decrease. Patients are sent home with prescriptions for pain medications and antibiotics. Full healing takes approximately six weeks. All sutures used are absorbable and therefore do not need to be removed.Most patients return to work within two to five days. The patient can resume sexual activity after approximately six weeks after the surgery.

Treatment Plan
Stay in Turkey 5 Days
Stay in Hospital 1 Day or None
Operation Type General anesthesia
Companion Not needed. Patient can take care of himself.
Surgery Time 2 - 4 Hours